Uluslararasılaşma

İSTÜN'de uluslararasılaşma politikasını ve tüm faaliyetlerde değişim programlarını yürütmenin yanı sıra uluslararası ortaklıkları desteklemek, diğer birimlerle iş birliği yapmak, üniversitenin uluslararası alanda temsilini sağlamak, küresel faaliyetler düzenlemek ve yönetmek, Bologna Süreci/EHEA (Avrupa Yükseköğretim Alanı) çerçevesinde akademik planlamaya yardımcı olmak, tüm hareketlilik faaliyetlerini yürütmek, öğrencilerin / personelin hareketliliğini desteklemek ve uluslararası deneyim ve anlayış fırsatları yaratmak, uluslararası öğrenciler ve işe alımları için danışmanlık ve İSTÜN öğrencilerine yurtdışında eğitim görme fırsatları sağlamak amacıyla Uluslararası Ofis (UO) kurulmuştur.

UO, tüm programlar ve seçim prosedürleri için Erasmus ile ilgili öğrenci ve personel bilgilendirme günleri düzenler ve bunları e-posta, sosyal medya ve Üniversite web sayfası ile fakülte panellerinden sürekli olarak duyurur. UO ayrıca, uluslararası öğrencileri yerel öğrencilerle kaynaştırmak için gelen öğrencilere yönelik oryantasyon programları ve kültürel etkinlikler düzenler, her uluslararası öğrenciye bir akademik danışman atar, konaklama, oturma izni, kamusal alan kullanımı gibi konularda yardımcı olması için bir arkadaşla eşleştirir.

UO, İSTÜN'ün dünya çapında akademik mükemmeliyete sahip kurumlarla yürüttüğü araştırma ve eğitim ile öğrenci/personel değişimi bağlantılarına ilişkin çeşitli uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine ve sürdürülmesine yardımcı olur.