Erasmus+ Programı

Erasmus+ Nedir?

Erasmus+ Eğitim, Gençlik ve Spor alanlarını kapsayan Avrupa Birliği tarafından hibelendirilen bir (şemsiye) programdır. Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Programın 2021-2027 yılları için tüm Avrupa'daki bütçesi 28,4 Milyar Avro'dur.
Erasmus+ kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere Avrupa Komisyonu’nun sayfasından ulaşabilirsiniz. (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/)

Türkiye’de Erasmus+ programını yürüten ve koordine eden kurum, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)’dır. (https://www.ua.gov.tr/)

Yükseköğretim (üniversite) alanındaki faaliyetler nelerdir?

Yükseköğretim kurumları, Ana Eylem 1; Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Ana Eylem 2; Kurum ve Kuruluşlar Arasında İş Birliği, Jean Monnet faaliyetlerine katılım sağlayabilirler.
Yükseköğretim altında Öğrenci Hareketliği ve Personel Hareketliliği olmak üzere iki tür hareketlilik bulunmaktadır. Bu faaliyet türleri ile yükseköğretim öğrenici ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Böylece yüksek öğrenimine devam eden ya da bazı yükseköğretim kurumlarında yeni mezun kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırma, eğitim- öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırma; yükseköğretim personelinin ise iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini arttırması amaçlanmaktadır.

Öğrenci Hareketliliği: Yükseköğretim öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj faaliyetinde bulunmasıdır.

Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari (öncelikli) tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmalarıdır.

*Karma Hareketlilikler: Fiziksel ve sanal bileşeni olan bu hareketlilik türü hem personel hareketliliklerinde hem de öğrenci hareketliliklerinde geçerlidir. Karma Yoğun Programlar (BIP) Fiziksel ve sanal bileşeni olan ve en az üç ECHE sahibi yükseköğretim kurumunun ortaklaşa gerçekleştirdiği bu hareketlilik türü hem personel hareketliliklerinde hem de öğrenci hareketliliklerinde geçerlidir.

*Doktora Hareketliliği: Doktora adaylarının öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için doktora adayları ve yeni mezunlar (‘post-docs’) yurtdışında kısa dönemli veya uzun dönemli fiziksel öğrenim ya da staj hareketliliği gerçekleştirebilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız