Diploma, Diploma Eki ve Europass

Diploma

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS, 4 yıllık lisans programında en az 240 AKTS, 5 yıllık lisans programında en az 300 AKTS ve 6 yıllık lisans programında en az 360 AKTS değerindeki dersleri başarıyla tamamlayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler kayıtlı olduğu programın diplomasını almaya hak kazanırlar.

 

Diploma Eki

Diploma Eki (DE), yüksek öğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitimin seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir.
Uluslararası Yükseköğrenim alanında Avrupa Kredi Transfer Sistemi’nin (AKTS) önemli bir belgesi olan Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.

Diploma Eki’nin Öğrenciler için faydaları;

 • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
 • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
 • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifadesi olması,
 • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlaması
 • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumları için faydaları;

 • Akademik ve mesleki tanınmanın artmasını sağlayarak, yeterliliklerin şeffaflığını artırması
 • Bütün Avrupa’da kabul gören ortak bir çerçeveyi sunarken, ulusal ve kurumsal özerkliği de aynı zamanda koruması
 • Kazanılan yeterliliklerin farklı bir eğitimsel bağlamda da kolayca anlaşılarak değerlendirilmesini sağlaması
 • Kurumun yurt dışında daha çok bilinmesini sağlaması
 • Mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilmesini kolaylaştırması
 • Diplomaların içerik ve tanınırlığı açısından, kurumların idari birimlerinde ortaya çıkan birçok soruya cevap verilmesini sağlayarak zaman kazandırmasıdır.

DİPLOMA EKİ ÖRNEĞİ

Güncelleme devam ediyor...

Europass Dökümanları

Europass, Avrupa Parlamentosu'nun ve Konseyi tarafında verilmiş olan yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı kararı ile yürürlüğü girmiştir. Europass, kişilerin yeterlilik ve becerilerini Avrupa ülkelerinde (Avrupa Birliği, EFTA/EEA veya aday ülkeler) açık ve kolay bir şekilde anlaşılmasını sağlamak amacı ile oluşturulan ve toplamda beş belge olan dokümanlara verilen isimdir. Europass, Ulusal Europass Merkezleri ağı tarafından desteklenmektedir.

Kişinin bireysel olarak doldurması gerekenler dökümanlar; Europass öz geçmiş (CV) ve Europass Dil Pasaportu’dur. Yetkili kurumlar tarafından doldurulan ve verilen belgeleri ise; Europass Sertifika Eki, Europass Diploma Eki ve Europass Hareketlilik dökümanlarıdır.

Europass platformu öğrencilere, iş arayanlara, gençlere, çalışanlara, gönüllülere hizmet sunmak için oluşturulmuştur. Sunulan hizmetler;

 • Farklı ve gelişmiş şablonlar ile özgeçmişler, niyet mektupları, e-portfolyolar ve başvurular hazırlayabilme, saklayabilme, paylaşabilme,
 • Beceri ölçme ve öz değerlendirme araçları,
 • Kayıtlı kullanıcılar için kapsamlı kişisel profil oluşturabilme,
 • Kayıtlı kullanıcılar için Avrupa ülkelerinde iş ve kurs arayabilme,
 • Kayıtlı kullanıcılar için becerilerine ve ilgi alanlarına uygun kurs ve iş önerileri ile kariyer rehberliği,
 • Kayıtlı kullanıcılar için eğitim öğretim kurumlarınca düzenlenmiş Europass Dijital Yeterlilikleri (diploma, sertifika ve dereceler),
 • Avrupa ülkelerinde eğitim ve çalışmaya dair bilgi, veri, araç ve hizmetler ile ilgili ulusal makamlara ve kuruluşlara bağlantılar (Örgün, yaygın, serbest öğrenmelerin ve yeterliliklerin farklı ülkelerde tanınması için süreçler, prosedürler ve mevzuatlar)
 • Eğitim ve çalışmayla ilişkili birçok farklı AB araç ve hizmetine tek noktadan erişim,
 • Kişisel veriler ve kayıtlar üzerinde tam kontrol (Tüm kişisel veriler üçüncü tarafların erişimine kapalıdır.),
 • Beceri arz ve talebindeki eğilimler ve analizler (sektörel ve coğrafi düzeyde),
 • Mülteci veya sığınmacılara faydalı olabilecek beceri ve yeterlilikler hakkında ek bilgiler.

 

Europass belgeleri;

Europass cv

Beceriler, deneyimler, eğitim durumu, iş tecrübesi vb. konuları içeren iş veya eğitim amacı ile hazırlanan AB standardında ortak bir CV formatıdır. (Kendiniz doldurabilirsiniz)

Europass Hareketlilik

Kişinin bir diğer Avrupa ülkesinde iş, eğitim veya gönüllülük amacıyla geçirdiği süre boyunca elde edilen bilgi ve becerileri kaydeden bir belgedir. (Yetkili kurumlar tarafından doldurulur)

Europass Sertifika 

Mesleki bir Sertifika ile sahip olunan yetkinliklerin özellikle ülke dışında daha iyi anlaşılmasını sağlar. (Yetkili kurumlar tarafından doldurulur) 

Europass Diploma Eki

Yüksek öğrenim yeterliliklerinin daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla yüksek öğrenim diplomalarıyla birlikte verilir. (Yetkili kurumlar tarafından doldurulur)

 

Her ülkede (Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı), bir Ulusal Europass Merkezi Europass belgeleri ile ilgili tüm faaliyetleri koordine eder. Europass'ı kullanmak veya Europass hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen tüm kişi veya kurumlar için ilk irtibat noktasıdır. Türkiye Ulusal Europass Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu'dur.

 

Ulusal Europass Merkezlerinin Görevleri:

 • Europass belgelerinin yönetimini koordine etmek,
 • Europass'ı ve Europass belgelerini tanıtmak,
 • Bilgi ve rehberlik merkezlerinin Europass ve Europass belgeleri hakkında iyi bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Tüm Europass belgelerinin ayrıca kağıda basılmış versiyonlarının bulunmasını sağlamak,
 • Avrupa Ulusal Europass Merkezlerinde bir ulusal ortak görevi yapmak.