Kurumsal Değerler

Misyonumuz

Bilimsel çalışmaları ile teknolojiyi üreten ve kullanan, sanayi ile işbirliğini öne çıkaran, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan, uluslararası işbirliklerine dahil olan, sorumluluk ve liderlik yönü güçlü, girişimci ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştiren, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üreten bir üniversite olmak.

Vizyonumuz

Teknoloji kullanan ve ürüne dönüştürebilen öğrencileri yetiştiren eğitim programları ile ön plana çıkan, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmak.

Değerler

Sahiplenme ve Aidiyet,
Özgün modeller üretmek,
Etik standartları gözetmek,
Öncü teknolojiler kullanmak,
Kültürel mirasa sahip çıkmak,
Geçmişle geleceği birleştirmek,
Birey ve Grup çalışmasının uyumu,
Kalite anlayışı içinde faaliyet göstermek.