Staj Sigortası

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği, staj zorunluluğu bulunan öğrencilerimizin staj sigortaları üniversitemiz tarafından yapılmaktadır. Bu sigorta kapsamına, iş kazası ve meslek hastalığı tanımları girmektedir.